English

तोरणा टेन्ट्सवर कसे यायचं?

तोरणा टेन्ट्स कृषी पर्यटन पुण्यापासून फक्त 50 किमी अंतरावर आहे. इथे पोहचण्यासाठी केवळ दिड तास लागतो. येथे येण्यासाठी नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे मार्ग उपलब्ध आहेत. आपण शक्यतो पुणे-नसरापुर-वेल्हा मार्गानेच येणं पसंद करावं

Location Map
नकाशा मोठा बघण्यासाठी त्यावर क्लीक करा…

Photo Gallery
Packages
Tourist Places
How to come?

संपर्क साधा

तोरणा टेन्ट्स कृषी पर्यटन

लाशीरगाव कार्यालय:
व्यवस्थापक
मु. लाशीरगाव, नसरापूर-वेल्हा रोड, तालुका - वेल्हा, जिल्हा - पुणे.
फोन: +९१ ७७९८५५०७७७ ई मेल: tornatents@gmail.com

पुणे कार्यालय:
अे -२, मातृकृपा आपर्टमेंट्स, ११३२/ १, मॉडेल कॉलनी,
हॉटेल ललित महल जवळ, फर्ग्युसन कॉलेज रोड, शिवाजीनगर, पुणे ४११०१६.
फोन: ०२० -२५६६०००१, +९१ ७७९८५५०७७७, +९१ ९४०५०१५६८९